NuNotarissen (nl-NL)

Menu

Familierecht

de offerte gaat uit van het verrichten van de gebruikelijke werkzaamheden De gebruikelijke werkzaamheden omvatten over het algemeen: het voeren van één (1) bespreking, het opmaken van een ontwerp-akte, het desgewenst eenmalig aanbrengen van enkele kleine wijzigingen daarin en het tekenen van de akte(n). Offertes zijn dertig dagen geldig. Kosten die door derden aan ons kantoor in rekening worden gebracht in verband met een zaak, worden doorberekend (kosten van het Centraal Testamentenregister of de Rechtbank, leges). Voor alle werkzaamheden geldt dat het gebruikelijk is dat de notaris éénmaal een verzoek doet aan betrokkenen om bepaalde informatie of stukken aan te leveren, en dat aan dit verzoek tijdig en volledig wordt voldaan.

  1. gaan samenwonen
  2. trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan
  3. testament
  4. verklaring van erfrecht