NuNotarissen (nl-NL)

Menu

Verklaring van erfrecht

Wanneer iemand is overleden, wordt door banken en andere instellingen meestal een verklaring van een notaris vereist, waaruit blijkt wie de erfgenamen van de overledene zijn. Het is immers niet vanzelfsprekend dat dat echtgenoot of kinderen zijn; in beginsel kan bijvoorbeeld ook een goed doel tot erfgenaam zijn benoemd, of iemand anders.

Voordat de notaris deze zogenaamde akte van erfrecht mag opmaken, dient hij of zij dus eerst allerlei onderzoeken te verrichten: bij het Centraal Testamentenregister, bij de gemeente en dergelijke.

Ook moeten diegenen die erfgenamen blijken te zijn, een verklaring tekenen dat zij de nalatenschap aanvaarden. Bij vrees voor schulden of onzekerheid daaromtrent is dat bijvoorbeeld zeker niet zonder meer aan te raden.


de basis

Als het om een echtgenoot en twee meerderjarige kinderen gaat, die in Nederland wonen, de nalatenschap allemaal zuiver aanvaarden en niet onder curatele of bewind staan, bedraagt het honorarium voor een verklaring van erfrecht € 550 exclusief BTW en kosten van derden (de zogenaamde leges die een gemeente berekent).

bijzondere gevallen

Wanneer er meer dan drie erfgenamen zijn, een of meer erfgenamen de nalatenschap niet zomaar willen aanvaarden, in het buitenland wonen, een erfgenaam zelf al is voor-overleden of bijvoorbeeld onder curatele staat, worden meer werkzaamheden van de notaris vereist, en worden de kosten dus hoger. Wat die kosten dan zijn is dus afhankelijk van de specifieke situatie en kan in een telefoongesprek met u worden vastgesteld.

Als er bij het kadaster een woning of naam van één of meer erfgenamen moet worden gezet, dient de verklaring van erfrecht daar te worden ingeschreven. Ook daaraan zijn kosten verbonden.