NuNotarissen (nl-NL)

Menu

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan

Trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan zonder van tevoren iets bij de notaris te hebben geregeld, betekent in Nederland: trouwen in beperkte gemeenschap van goederen.
Wilt u dat niet – omdat u bijvoorbeeld een risicovol bedrijf heeft en uw partner zoveel mogelijk wilt beschermen tegen schuldeisers, of omdat u bij eventuele echtscheiding niet alles wilt delen - dan kunt u uw wensen met de notaris bespreken, en vóór de trouwdag een akte van huwelijks- of partnerschapsvoorwaarden laten opmaken.
Een akte met daarin de meest voorkomende regelingen, kost 675 euro, exclusief BTW, de inschrijvingskosten bij de Rechtbank en het Centraal Testamentregister. Onder meest voorkomend verstaan wij: verdeling van het opgebouwde pensioen, geen gemeenschap van goederen tijdens het huwelijk, en eindafrekening bij het eind van het huwelijk alsof er gemeenschap van goederen tussen de echtgenoten had bestaan, met uitzondering van erfenissen en schenkingen.