NuNotarissen (nl-NL)

Menu

Testament

de basis

In een testament legt u vast wat u wilt dat er na uw overlijden met uw vermogen – klein of groot – zal gebeuren. Met andere woorden: wie er erfgenamen moeten zijn, en wie uw nalatenschap gaat afwikkelen. Als u een echtgenoot of partner en kinderen heeft, is het verder belangrijk dat zij hun erfdeel niet meteen kunnen opeisen, zodat uw partner in de problemen komt. En wellicht wilt u ook dat het door de kinderen geërfde vermogen privé van hen blijft, ook in geval van een eventuele echtscheiding. Dat is de basis, en voor twee van zulke gelijkluidende testamenten bedraagt het basishonorarium € 590 exclusief BTW in. Bent u alleenstaand, of maken u en uw partner verschillende testamenten, dan bedraagt het basishonorarium € 390 exclusief BTW per testament.

toeters en bellen

Wellicht heeft u extra wensen. U wilt misschien aan een persoon of goed doel een bepaald bedrag nalaten, of dat er een of meer voogden over uw minderjarige kinderen worden benoemd, dan wel dat zij het geërfde vermogen niet op hun 18e jaar kunnen opeisen. Dit is natuurlijk allemaal mogelijk, tegen een bedrag van € 50 per extra bepaling.