NuNotarissen (nl-NL)

Menu

Hypotheken

De tarieven voor een hypotheekakte zijn afhankelijk van het inschrijvingsbedrag, vanaf 565 euro exclusief BTW en kosten. Dit bedrag kan gelijk zijn aan de lening of het kan hoger zijn, zodat u nog ruimte heeft om later geld bij te lenen zonder dat u opnieuw naar de notaris hoeft.

het afsluiten van een nieuwe hypotheek

De tarieven voor het afsluiten van een nieuwe hypotheek, in het kader van het aankopen van een woning of een extra hypotheek, kunt u opvragen per e-mail of telefonisch.

Om een hypotheekakte voor u te kunnen opmaken, hebben wij een schriftelijke opdracht van de geldverstrekker nodig. Zodra die is ontvangen, gaan wij voor u aan de slag. Houdt u er rekening mee dat het in het algemeen vanaf dat moment nog ten minste vijf volledige werkdagen duurt voordat de hypotheekgelden op onze bankrekening zijn bijgeschreven.

Wanneer u een huis aankoopt of uw offerte afloopt, is het natuurlijk essentieel dat de gelden tijdig bij ons binnen zijn. Daarom krijgt u van ons 8 dagen voor de afgesproken leverdatum bericht als de hypotheekopdracht dan nog niet is ontvangen. U heeft dan nog tijd om contact op te nemen met uw bank of tussenpersoon. Indien de stukken niet tijdig zijn ontvangen en het belangrijk is dat de afgesproken datum toch wordt gehaald, kunnen wij er in veel gevallen een spoedzaak van maken; daarvoor wordt dan wel een toeslag gerekend van € 100.

het oversluiten van een bestaande hypotheek

Voor het berekenen van het tarief voor het oversluiten van een bestaande hypotheek (u stapt over van de ene bank naar de andere) geldt hetzelfde als hierboven voor een nieuwe hypotheek is vermeld, met dien verstande dat nu ook de oude hypotheek verplicht zal moeten worden doorgehaald bij het kadaster. Dat is een extra akte, de zogenaamde royementsakte, waarvoor de notariskosten per doorhaling 197 euro bedragen (ex BTW).

Zodra wij van uw nieuwe geldverstrekker opdracht hebben ontvangen om voor u een hypotheekakte op te maken, zeggen wij de oude lening op en vragen uw bank om een aflosnota. Banken hanteren daarvoor altijd een opzegtermijn tussen de twee en vier weken, en dat is dan dus de vroegst mogelijke termijn waarop uw nieuwe hypotheekakte kan worden gepasseerd. Voor het opvragen van de gelden bij de bank zijn ten minste vijf volle werkdagen nodig. Sommige banken rekenen zelfs meer dagen.

Indien de stukken niet tijdig zijn ontvangen en het belangrijk is dat de afgesproken datum toch wordt gehaald omdat uw offerte of de rentevaste periode afloopt, kunnen wij er in veel gevallen een spoedzaak van maken; daarvoor wordt dan wel een toeslag gerekend van 100 euro.

Een eenmaal bij de bank opgevraagde aflosnota heeft een beperkte geldigheidsduur. Indien door oorzaken van uw kant de aflosnota niet meer mag worden gebruikt, moet deze opnieuw worden opgevraagd. Voor het opnieuw opvragen van een aflosnota wordt 50 euro berekend.